Belangrijke informatie en voorwaarden

Wat leuk dat je overweegt mee te doen aan Metabolic Balance. Voordat je aan het programma begint is het echter verstandig om de volgende belangrijke informatie en voorwaarden aandachtig door te lezen, zodat je precies weet waar je aan toe bent, en of het programma op dit moment de juiste keuze is voor jou.

Algemene voorwaarden voor deelname aan het Metabolic Balance programma

Metabolic Balance is ontwikkeld door dr. Wolf Funfack, internist en orthomoleculair arts, in samenwerking met Silvia Bürkle, ing. voedingstechnologie. Metabolic Balance GmbH is opgericht om voedingsplannen te ontwikkelen ter ondersteuning van de optimalisering van de stofwisseling en om deze bij een zo groot mogelijke groep van begeleiders en hun cliënten ter beschikking te stellen. Het computerprogramma dat hieraan ten grondslag ligt is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen artsen, voedingswetenschappers en informatici. Metabolic Balance GmbH is geen medische instelling.

De medewerkers van Metabolic Balance geven geen medisch advies of diagnoses. Er worden tips en adviezen gegeven over het door Metabolic Balance ontwikkelde voedingsplan, wat een persoonlijk plan is met gevarieerde en gezonde voeding. Alle informatie die wordt verstrekt door Metabolic Balance mag op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging voor medisch advies, diagnoses en therapieën, zoals die door een arts worden verstrekt.  

Uitgesloten van deelname zijn:

  • zwangere en zogende vrouwen
  • patiënten met ernstige nier- of leverinsufficiëntie
  • patiënten die antipsychotica gebruiken
  • mensen die aan een eetstoornis lijden
  • patiënten met een histamine- of fructose intolerantie
  • mensen waar op grond van de bevindingen het vermoeden is van een dreigende ziekte
  • veganisten

Wanneer je vanwege een ziekte onder behandeling bent bij een arts die je daarvoor medicamenten heeft voorgeschreven, dan moet er altijd met de arts worden overlegd over deelname aan het Metabolic Balance programma. Dit is ook het geval als je ziek bent geweest of nog bent en het niet raadzaam is om gewicht te verliezen. Je kunt daar alleen samen met de behandelend arts over beslissen of deelname mogelijk of gewenst is.

Overleg altijd met jouw arts!